Gdansk Marathon

6:e Gdansk Marathon, 19 april 2020 – INSTÄLLD!

Gdansk Marathon är ett relativt nytt arrangemang, som till skillnad från Maraton Solidarnosci helt och hållet går i Gdansk.

Starten går från kl. 9.00 på söndagen. Varje tidsgrupp med farthållare startar med 1-3 minuters mellanrum. Maxtid är 5:30.

Start- och mål är vid Amber Expo (i närheten av Amber Arena).