Kontakt

Övriga kontaktuppgifter:

Jan Paraniak, jan.paraniak@telia.com, tel nr 070-2027191

Ange på ärenderaden om det är en intresseanmälan+resmål, slutlig anmälan+resmål eller övrig förfrågan.

För slutgiltig anmälan ange födelsedata, kontaktuppgifter samt klubb i meddelandefältet. I annat fall behandlas ditt ärende endast som en intresseanmälan eller förfrågan. OBS! Innan du gör en slutlig anmälan bör du läsa resevillkoren.