Kontakt

För närvarande har vårt kontaktformulär tekniska problem. Kontakta istället:

Jan Paraniak, jan.paraniak@telia.com, tel nr 070-2027191

Ange på ärenderaden om det är en intresseanmälan+resmål, slutlig anmälan+resmål eller övrig förfrågan.

För slutgiltig anmälan ange födelsedata, kontaktuppgifter samt klubb i meddelandefältet. I annat fall behandlas ditt ärende endast som en intresseanmälan eller förfrågan. OBS! Innan du gör en slutlig anmälan bör du läsa resevillkoren.

Please prove you are human by selecting the Truck.