Resevillkor

Anmälan – Villkor

  1. Intresseanmälan kan ske muntligt eller skriftligt och är inte bindande.
  2. Slutlig anmälan ska ske skriftligen helst via e-mail, och är då bindande. Även anmälningar via sms eller messenger betraktas som bindande.
  3. Då vi har en strävan att hålla nere resekostnaderna innebär det att så snart vi fått en skriftlig anmälan bokas resan, som därefter inte är avbokningsbar. I de fall kostnaderna vid bokningstillfället väsentligt avviker från tidigare kostnadsberäkning informeras resenären därom innan bokning sker.
  4. Vid avbokning efter slutlig anmälan, är resenären betalningsskyldig för samtliga förhandsinbetalningar som Marathonguiderna gör för dess räkning. Det gäller främst resekostnader och anmälningsavgifter till loppen, och i undantagsfall förhandsbetalning för transfer eller boende.
  5. I vissa fall kan en anmälningsavgift förekomma, som delvis täcker Marathonguidernas förhandsomkostnader. Slutbetalning ska ske 7 dagar före avresa. Eventuella transferkostnader (förbokad taxi, hyrbil o.dyl.) debiteras oftast i efterskott efter hemkomst.
  6. Vid inställda flyg eller andra störningar utanför Marathonguidernas kontroll, återbetalas kostnaderna helt eller delvis beroende på vilken ersättning Marathonguiderna får från tredje part eller via den försäkring som gäller när vi använder bankens betalkort vid beställning.
  7. Vi rekommenderar att man kontrollerar sin hemförsäkring vad gäller resor, och kan vid osäkra fall bistå med införskaffande av avbeställningsskydd eller liknande hos den tredje part där vi gör bokningen.